Skvělé audio pro němčináře

Interkulturní tipy, Novinky, Online tipy

Ivsu / Pixabay

Učit se cizí jazyk v kurzu a pak přijít do reálného života je vždy podstatný rozdíl. Je důležité jazyk také naposlouchat v jeho originálním znění. Pomůckou pro „naposlouchávání“ je audio sekce DW, kde si můžete poslechnout spoustu audio nahrávek. Nás zaujaly „pomalu čtené zprávy – langsam geschprochene Nachrichten“, které najdete na tomto odkazu. Skvělá pomůcka, dopručujeme.


Print pagePDF pageEmail page

Jsou pro Vás naše tipy přínosem?

Interkulturní tipy, Novinky, Online tipy, Pro mladší, Profesní výuka, Slovníky

geralt / Pixabay

Jsou pro Vás naše tipy přínosem? Objevili jste díky nim něco nového? Samozřejmě nás to těší. Pokud chcete ihned vědět, co se na našem webu děje, nebo je-li tam něco nového, sledujte nás na Twitteru. Všechno, co zveřejníme na našem webu, se okamžitě objeví i na Twitteru. Dozvíte se tak o zajímavém tipu dříve a pohodlněji. Kromě novinek z těchto stránek se na našem twitterovém účtu objevují také novinky z našich sesterských webů Učitel angličtiny.cz nebo Výuka.jazyků.cz.


Print pagePDF pageEmail page

Wirtschaftsdeutsch…?

Novinky, Online tipy, Profesní výuka

Poptávka zaměstnavatelů po lidech, kteří se domluví německy je stále naléhavější, není divu, spousta českých firem má německého vlastníka a je potřeba mít lidi, kteří se v rámci své práce domluví. V jazykovém kurzu je pak třeba mít odpovídající výukové materiály. Třetí z článků o materiálech pro výuku a trénink profesní němčiny upozorňuje na stránku Wirtschaftsdeutsch.de, která nabízí nepřeberné množství materiálů z této oblasti. Zejména doporučujeme rubriku nazvanou Webliographie, která obsahuje komentované odkazy z webu, které se týkají právě obchodní a profesní němčiny. Web má i dva další „sesterské“ weby, které se zabývají také výukou němčiny. Např. daf-netzwerk.org, který obsahuje spoustu materiálů pro studující i lektory nebo učitele (EU-Lehrmaterial).


Print pagePDF pageEmail page

Deutsch am Arbeitsplatz

Novinky, Online tipy, Profesní výuka

okanv / Pixabay

Další z řady užitečných stránek se cvičeními a vyznačenou znalostní úrovní najdete přímo na stránkách Goethe Institutu. Deutsch am Arbeitsplatz nabízí spoustu cvičení i běžných záležitostí z pracovního života, jako např. obecně o profesích, o činnostech na pracovišti, základním společenském styku nebo obchodní korespondenci. Některé materiály nebo testy se budou možná lektorům zdát jednoduché, ale důležité je, že jim budou rozumět „studenti“, a že se vše – tedy i pokyny pro cvičení – odehrává v němčině a v rámci autentických situací. Člověk tedy přirozeně vpluje do německy mluvícího prostředí a to mu pak nebude připadat cizí, až bude mít s Němci schůzku nebo vyrazí na veletrh či pracovní cestu. Vhodné i pro střední školy, jazykové školy, samouky nebo firemní kurzy. Doplněno audiomateriály.


Print pagePDF pageEmail page

Berufsdeutsch ve škole

Online tipy, Pro mladší, Profesní výuka

Wokandapix / Pixabay

První ze tří řady článků, které budou upozorňovat na nutnost a zdroje výuky cizího jazyka v profesním kontextu. Internetové stránky pasch-net.de iniciativy „Schulen: Partner der Zukunft“ jsou provozovány institucí Auswärtiges Amt z Berlína ve spolupráci s DAAD, Goethe Institutem a několika dalšími institucemi a nabízí spoustu užitečných materiálů pro výuku na školách. Zajímavý je například magazín, kde jsou texty označené různými úrovněmi jazykových znalostí a je tak možné je dobře využít při výuce – nejsou dlouhé, odpovídají dané úrovni znalostí a hlavně – jsou psány aktuálním jazykem v „aktuální“ době. Jsou vždy doplněny audiomateriálem, pracovními listy, časovým rozvrhem hodiny apod. Nás zaujalo nové aktuální téma měsíce – Mein Traumjob, rozpis hodiny s materiály naleznete zde.


Print pagePDF pageEmail page

Berufsdeutsch und Wirtschaftsdeutsch

Novinky, Online tipy, Profesní výuka

Life-Of-Pix / Pixabay

V poslední době se objevuje obnovený zvýšený zájem o výuku cizích jazyků a také se začíná projevovat důsledek toho, že o výuku němčiny v posledních deseti letech nebyl příliš velký zájem. Němčináři nejsou a přitom jsou potřeba. Zejména ve firmách. Prozkoumali jsme web, abychom zjistili, jakým způsobem zde lze najít materiály a pomůcky pro výuku němčiny právě v profesním nebo obchodním kontextu. Přiblížíme je v následujících třech článcích. Všechny odkazy budou samozřejmě přidány do našeho přehledu praktických odkazů


Print pagePDF pageEmail page

Redensarten-Index

Novinky, Online tipy, Slovníky

niekverlaan / Pixabay

Redewendungen gehören zu unserem alltäglichen Leben, und jeder benutzt solche fertigen „Bauteile“ der Sprache, die erst in ihrer festgelegten Verbindung eine eigene Bedeutung bekommen. Insbesondere für Fremdsprachler können diese Idiome besondere Hürden für das Sprachverständnis darstellen. Hinzu kommen umgangssprachliche Ausdrücke, die nicht in jedem Wörterbuch aufgeführt sind.

Mit dem „Redensarten-Index“ soll all jenen eine Hilfestellung gegeben werden, die die Bedeutung von Redensarten und Redewendungen nachschlagen wollen. Es gibt auch die Version für Handys.


Print pagePDF pageEmail page

LINGO-Medienpaket für frühes Deutsch

Novinky, Online tipy, Pro mladší

Peggy_Marco / Pixabay

Lingo ist ein multimediales Angebot zur Unterstützung von Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache für Kinder und Jugendliche auf A1 Niveau. Das Medienpaket unterstützt Kinder im Ausland sowie Kinder, die gerade nach Deutschland gezogen sind, die deutsche Sprache zu entdecken und Deutsch zu lernen. Die Texte sind ausschließlich in der Zielsprache Deutsch verfasst. Alle Inhalte sind eng an die Alltagskultur des deutschen Sprachraumes angebunden. Magazin und Internetportal geben Einblicke in das Leben und den Alltag von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die sprachlichen Kompetenzen werden somit in thematischen Kontexten erworben und angewandt. Unterstützt werden die Kompetenzen des frühen Fremdsprachenunterrichts wie Leseverstehen, Hörverstehen, Wortschatz und Schreiben. Das Medienpaket bietet daher viele „Mit-Mach-Angebote“ in Form von Rätseln, interaktiven Spielen, neuen Bastelideen sowie spannenden Experimenten mit Anleitung. Zentrale Ziele von Lingo: Förderung des Interesses am deutschen Sprach- und Kulturraum schon bei Kindern und Jugendlichen, Abbau von Sprachbarrieren, Förderung der Fremdsprachenkenntnisse, langfristige Förderung des kulturellen Austauschs. Alles unter Lingonetz.de – Das Mit-Mach-Web.


Print pagePDF pageEmail page

Interkulturní náhled

Interkulturní tipy, Novinky

strecosa / Pixabay

Důležitou a nezbytnou součástí každé výuky jakéhokoli jazyka musí být i blok interkulturních odlišností mezi zvyklostmi obou jazykových oblastí. Ne všechno, co my chápeme jako obvyklé a vhodné, je chápáno stejně jinými národy. V dnešní době je to čím dál aktuálnější. Výuka jazyka se tak stává širší disciplínou, která se musí opírat o poznatky z oblasti interkulturní psychologie. Lektoři a vzdělávací agentury si toto hledisko již doufejme plně uvědomují.
Nejde jen o ty znalosti, které si přinášejí studenti ze své výuky ve školách, protože ty se týkají většinou jen svátků a obvyklých oslav, ale o poznatky o zvycích a chování během každodenního života. Jde o to vědět například, co v dané zemi snídají, jak se zdraví, vítají, jak často si třesou rukou, čím zahajují rozhovor, o čem v žádném případě nehovořit, případně co je naopak pro běžnou konverzaci obvyklé. Při obchodních schůzkách je také důležité vědět, jaké zpoždění je ještě přijatelné (to se samozřejmě týká cizího hostitele, my se zpozdit nesmíme) nebo jak dlouho se obvykle vyvíjí jednání, než dojde ke konkrétnímu rozhovoru nebo uzavření obchodu, jaký dárek případně hostiteli přinést, co v dané zemi při jednání oceňují apod. Tyto znalosti je třeba přinést a vložit do výuky již do začátku a pracovat s nimi, rozšiřovat je a neustále na ně upozorňovat a připomínat je. Jedině pak může dojít ke zvládnutí obou stránek komunikace – jazykové i kulturní.


Print pagePDF pageEmail page

Kontextový slovník podruhé

Novinky
bethrosengard / Pixabay

bethrosengard / Pixabay

Na jiném místě našeho webu píšeme o kontextových slovnících. Zde bychom chtěli upozornit na jeden z nich, který je velmi praktický. Jednou z jejich výhod je, že tyto slovníky rozhodně nestárnou a neustále nabývají na rozsahu. Prohledávají totiž internet a jejich výsledky jsou tak přímo z praxe, z aktivních živých dokumentů a textů. Takovým zdrojem, který velmi často používáme je Linguee.de. My ho používáme nejčastěji pro překlady z němčiny, ale existuje v (mnoha) různých jazykových kombinacích. Pro Linguee.de je primárním jazykem samozřejmě němčina a po najetí stránky si zvolíte, do jaké kombinace chcete vyhledávat. Pro Linguee.cz je primárním jazykem čeština, pro Linguee.pl zase polština… už chápete princip? Jen pro angličtinu je Linguee.com.


Print pagePDF pageEmail page