Učte se slovíčka pomocí videí

Interkulturní tipy, Online tipy

geralt / Pixabay

Největším problémem pro učící se nebo i pro překladatele jsou vždy slovíčka s přeneseným významem nebo taková, co v doslovném překladu nedávají v češtině smysl. Na stránkách Deutschlernerblog.de najdete řadu videí – již 46 a další jistě budou následovat – která vám přiblíží atraktivní formou slovíčka, jejich význam a procvičí další záležitosti s nimi spojené – např. situace, kdy se používají, gramatické souvislosti a další. Zkuste tedy tento odkaz.


Print pagePDF pageEmail page

Skvělé audio pro němčináře

Interkulturní tipy, Novinky, Online tipy

Ivsu / Pixabay

Učit se cizí jazyk v kurzu a pak přijít do reálného života je vždy podstatný rozdíl. Je důležité jazyk také naposlouchat v jeho originálním znění. Pomůckou pro „naposlouchávání“ je audio sekce DW, kde si můžete poslechnout spoustu audio nahrávek. Nás zaujaly „pomalu čtené zprávy – langsam geschprochene Nachrichten“, které najdete na tomto odkazu. Skvělá pomůcka, dopručujeme.


Print pagePDF pageEmail page

Jsou pro Vás naše tipy přínosem?

Interkulturní tipy, Novinky, Online tipy, Pro mladší, Profesní výuka, Slovníky

geralt / Pixabay

Jsou pro Vás naše tipy přínosem? Objevili jste díky nim něco nového? Samozřejmě nás to těší. Pokud chcete ihned vědět, co se na našem webu děje, nebo je-li tam něco nového, sledujte nás na Twitteru. Všechno, co zveřejníme na našem webu, se okamžitě objeví i na Twitteru. Dozvíte se tak o zajímavém tipu dříve a pohodlněji. Kromě novinek z těchto stránek se na našem twitterovém účtu objevují také novinky z našich sesterských webů Učitel angličtiny.cz nebo Výuka.jazyků.cz.


Print pagePDF pageEmail page

Interkulturní náhled

Interkulturní tipy, Novinky

strecosa / Pixabay

Důležitou a nezbytnou součástí každé výuky jakéhokoli jazyka musí být i blok interkulturních odlišností mezi zvyklostmi obou jazykových oblastí. Ne všechno, co my chápeme jako obvyklé a vhodné, je chápáno stejně jinými národy. V dnešní době je to čím dál aktuálnější. Výuka jazyka se tak stává širší disciplínou, která se musí opírat o poznatky z oblasti interkulturní psychologie. Lektoři a vzdělávací agentury si toto hledisko již doufejme plně uvědomují.
Nejde jen o ty znalosti, které si přinášejí studenti ze své výuky ve školách, protože ty se týkají většinou jen svátků a obvyklých oslav, ale o poznatky o zvycích a chování během každodenního života. Jde o to vědět například, co v dané zemi snídají, jak se zdraví, vítají, jak často si třesou rukou, čím zahajují rozhovor, o čem v žádném případě nehovořit, případně co je naopak pro běžnou konverzaci obvyklé. Při obchodních schůzkách je také důležité vědět, jaké zpoždění je ještě přijatelné (to se samozřejmě týká cizího hostitele, my se zpozdit nesmíme) nebo jak dlouho se obvykle vyvíjí jednání, než dojde ke konkrétnímu rozhovoru nebo uzavření obchodu, jaký dárek případně hostiteli přinést, co v dané zemi při jednání oceňují apod. Tyto znalosti je třeba přinést a vložit do výuky již do začátku a pracovat s nimi, rozšiřovat je a neustále na ně upozorňovat a připomínat je. Jedině pak může dojít ke zvládnutí obou stránek komunikace – jazykové i kulturní.


Print pagePDF pageEmail page